Foredrag


“Vogterne i helvedes forgård”


Fra oktober 1943 til maj 1945 arresterede Gestapo i Kolding 1.350 personer De 49 døde i tyske kz-Lejre og ydeligere 15 blev henrettet af tyskerne.

Lokaliteterne i Kolding er de eneste tilbageværende, der vidner om Gestapos grusomheder.

Der bliver også omtalt flere af de danske stikkere, der arbejdede for Gestapo, og hvoraf 4 modtog en dødsdom efter befrielsen.

”Kamæleonen Jenny Holm”


Hun blev døbt Anna Marie Christensen. I sit videre livsforløb benyttede hun mere end ti forskellige navne, de fleste dæknavne for hendes rolle som stikker for Gestapo. Det kendteste var Jenny Holm.


Kamæleonen er hele historien om jenny Holm (1916-1999). Kvinden, der mod krigens slutning skiftede side. Det er historien om hendes talrige ofre og elskere, om den sexfikserede retspsykiater, hun betroede sig til, og om ægtemanden, der i 50 år var uvidende om hendes fortid.

”De mest spektakulære straffesager i Kolding i tiden 1979 til 2000.”Med baggrund i mit virke som chefanklager i Kolding fra 1980 til 2007 fortælles om de straffesager, der på grund af deres drama, absurditet eller menneskelige tragedier, har fæstnet sig så stærkt i mit sind, at disse sager for altid vil være i min erindring.


F. eks: Heidi-sagen. Kan en 4 årig pige virkelig forsvinde fra jordens overflade? Sagen om en dommerskandale. Hvordan jeg som politijurist måtte anholde en dommer. Et økonomisk mareridt. Om min over 10 årige kamp imod svindel til ca. 50 milliarder kr. Kan en mor slå sine egne børn ihjel?


Og mange flere sager.
”Justitsmord”


På baggrund af min bog, ”Justitsmord – sagen om hypnosemordene” gennemgår jeg den mest omtalte danske straffesag. Efter gennemlæsning af ca. 20.000 sider i landsarkivet, hundredvis af avisartikler, samt samtale med en af sagens hovedpersoner, giver jeg mit bud på, om retssystemet uretmæssig har sendt en mand i livsvarig fængsel.


Jeg udsætter såvel politiets som anklagemyndighedens og en retsformands arbejdsmetoder og vurderinger for kritik. Dertil kommer, at jeg vurderer to retspsykiateres erklæringer i sagen og beskriver, hvordan de var katastrofale subjektive vidnesbyrd, der i realiteten vildledte nævningene på en sådan måde, at de dømte en mand skyldig uden tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag.


Foredraget ledsages af billeder og lyd.Book et foredrag – på Telf. 40 53 24 28