Henrik Werner Hansens Biografi


Henrik Werner Hansen er født i 1944 og uddannet jurist fra Københavns Universitet.


Jeg har i mere ende 35 år arbejdet i politi- og anklagemyndigheden, heraf i perioden 1980 – 2006 som chefanklager ved politimesterembedet i Kolding. I 2006 blev jeg konstitueret som politimester samme sted.


Desuden har jeg i en årrække virket som ekstern lektor på Syddansk Universitet.


Jeg fratrådte min stilling i forbindelse med politikredsreformens indførelse i 2007.


Jeg arbejder nu som forfatter og foredragsholder.


Jeg har desuden siden 2009 arbejdet som frivillig ved Kolding Politimuseum.